Kategórie
Blog

Ďakujem a končíme …

Na začiatku projektu Fast Recept bol nápad, ktorý mal všetkým pomôcť. A ušetriť čas. Kto má toho času v dnešnej dobe navyše?? Asi všetci. Po dvoch rokoch prevádzky nastal čas na zhodnotenie úspešnosti. Jedným slovom? Katastrofa.Dvoma slovami? Neúspešný projekt.Tromi? Iba minimálny záujem.Štyrmi? Projekt Fast Recept neuspel.Piatimi? Bola to veľmi dobrá skúsenosť.Nakoniec by z toho bola […]