Kategórie
Blog Dokumentacia FAQ lekaren FAQ pacient

Otvorená rezervácia

Z Novej rezervácie sa po otvorení na počítači v lekárni stáva Otvorená rezervácia. Niekto sa jej začal venovať. Aj tento stav rezervácie je v červenom šate. Takže sa ponáhľať do lekárne zatiaľ netreba.

Personál lekárne skontroluje rodné číslo z formulára a vyhľadá v systéme eHealth predpísané lieky cez svoj lekárenský program. Tu môže nastať viacero situácií s rôznym priebehom.

V najlepšom prípade že už sú lieky predpísané. Pokiaľ cez správu neboli poslané žiadne doplnkové informácie, tak lekáreň začne rezerváciu pripravovať.

Niekedy sa stane že lieky ešte nie sú predpísané a lekáreň musí počkať. O tejto skutočnosti bude pacienta informovať správou a dohodnú sa na ďalšom postupe.

V praxi sa stáva, že niektoré lieky sú dlhodobo nedostupné – majú výpadok. Táto informácia sa niekedy k lekárom nedostane a tieto lieky predpisujú. Personál lekárne bude pacienta o tejto skutočnosti informovať v správe a dohodnú sa na ďalšom postupe.

Otvorená rezervácia sa dá ešte vystornovať pacientom

V okamihu prípravy rezervácie už pacient túto možnosť nemá. Stornovať pripravovanú rezerváciu liekov vie iba lekáreň. Samozrejme pacient môže o stornovanie rezervácie požiadať lekáreň. Najlepšie s uvedením dôvodu.