Kategórie
Blog Dokumentacia FAQ lekaren FAQ pacient

Nová rezervácia

Nová rezervácia je správne vyplnený formulár a je doručený do vybranej lekárne. Na tejto prvej obrazovke si pacient môže skontrolovať zadané údaje. Medzi najdôležitejšie patrí rodné číslo a lekáreň, ktorej bola rezervácia doručená. Prípadnú chybu treba vyriešiť stornovaním aktuálnej rezervácie a opravou údajov v rezervačnom formulári. Nová rezervácia liekov je označená červenou farbou. Podľa pravidiel […]

Kategórie
Blog Dokumentacia FAQ lekaren FAQ pacient

Otvorená rezervácia

Z Novej rezervácie sa po otvorení na počítači v lekárni stáva Otvorená rezervácia. Niekto sa jej začal venovať. Aj tento stav rezervácie je v červenom šate. Takže sa ponáhľať do lekárne zatiaľ netreba. Personál lekárne skontroluje rodné číslo z formulára a vyhľadá v systéme eHealth predpísané lieky cez svoj lekárenský program. Tu môže nastať viacero […]

Kategórie
Blog FAQ pacient

Ako zistím že mi už lekár predpísal eRecept?

Najjednoduchší spôsob ako si overiť preskripciu liekov cez eRecept je prostredníctvom aplikácie zdravotnej poisťovne.

Kategórie
FAQ lekaren FAQ pacient

Testovacia lekáreň? Nezáväzná rezervácia na otestovanie.

Testovacia lekáreň slúži na nezáväzné otestovanie funkčnosti aplikácie Fastrecept. Rezervácia pre Testovaciu lekáreň nebude reálne spracovaná a preto nemusíte použiť reálne udaje. Informácia o novej rezervácií sa zobrazí na telefóne tímu Fastrecept. Následne bude rezervácia vybavená ako v lekární a bude ukončená stornom zo strany Testovacej lekárne. Vtedy dochádza k pseudonymizácii osobných udajov. V prípade […]

Kategórie
FAQ pacient

S Fast Recept nemusí pacient v lekárni čakať v rade a môže sa predbehnúť dopredu?

Áno a nie. Záleží od konkrétnej situácie a dohody medzi pacientom a lekárňou. Nikto nechce stáť v rade a nikto nemá rád, keď sa ľudia predbiehajú. O konkrétnom poradí vybavenia pacientov vždy rozhoduje lekáreň. Lekáreň sa bude snažiť v rámci svojich možností vybavovať pacientov s pripravenou rezerváciou prednostne vo Fast Pokladni na to určenej. Prostredníctvom […]

Kategórie
FAQ lekaren FAQ pacient

Čo je to Fast Pokladňa?

Každá lekáreň zapojená do FastRecept má aspoň jednu pokladňu označenú nálepkou Fast Pokladňa. Táto pokladňa je určená pre pacientov, ktorí už majú rezerváciu pripravenú na výdaj a môžu byť obslúžení rýchlejšie. Táto pokladňa zjednodušuje a zrýchľuje výdaj rezervovaných liekov a objednaného doplnkového tovaru. V prípade, že ste lekárni potvrdili spôsob platby táto môže pripraviť účtenku […]

Kategórie
FAQ lekaren FAQ pacient

Ako si stiahnem aplikáciu Fast Recept?

Veľmi jednoducho. Aplikácia je dostupná na google play a po kliknutí na odkaz sa Vám zobrazí stránka aplikácie na google play. Po nainštalovaní aplikácie sa hneď zobrazí návod s jednotlivými krokmi v aplikácií. Na začiatok si pozrite návod k aplikácií a vyskúšajte si poslať rezerváciu na Testovaciu lekáreň. Táto rezervácia bude spracovaná tímom Fast Recept […]

Kategórie
FAQ pacient

Môžem si cez apku urobiť druhú rezerváciu na inú lekáreň?

Áno. Na základe Vašich pripomienok, sme zapracovali zmenu. Od verzie 1.9 môžete z jedného telefónu urobiť rezerváciu pre seba aj svojich blízkych. Keď máte aktívnu rezerváciu, tlačidlo sa zmení z Nová rezervácia na Overiť rezerváciu. Po ukončení rezervácie sa toto tlačidlo opäť zmení na Nová rezervácia. V prípade že chcete urobiť ďalšiu rezerváciu, použite MENU v pravo hore a […]

Kategórie
FAQ lekaren FAQ pacient

Môžem rezerváciu stornovať?

Áno, rezervácia môže byť vystornovaná pacientom aj lekárňou pred jej pripravovaním. Následne môže byť rezervácia vystornovaná iba zo strany lekárne. Keď pacient musí rezerváciu vystornovať dodatočne, požiada lekáreň aby ju vystornovali cez správu. V prípade, že má pacient predpísaný eRecept, tak lekáreň predpísané lieky zarezervuje v systéme eHealth a tieto už nie sú dostupné v […]

Kategórie
FAQ pacient

Čo je to pseudonymizácia?

Pseudonymizácia je proces, pri ktorom sa nenávratne zmažu Vaše osobné údaje. Nevymaže sa však všetko. V systéme ostáva samotná rezervácia a všetky úkony s ňou spojené. Teda informácie o rýchlosti vybavenia, Vaša komunikácia s lekárňou a spôsob ukončenia. Na základe týchto údajov nie je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu, ktorá rezerváciu založila. A to je […]