Dokumenty

Medzi najdôležitejšie dokumenty webu patria Všeobecné podmienky používania. Tu sa nachádzajú všetky definície pojmov a podmienky za akých je možné a nie je možné používať službu Fast Recept. Tieto podmienky sú záväzné pre pacienta, lekáreň aj prevádzkovateľa služby.

Ochrane súkromia a Vašich osobných údajov sme venovali náležitú pozornosť. Prostredníctvom aplikácie Fast Recept je celá komunikácia medzi Vami a lekárňou šifrovaná prostredníctvom SSL certifikátu. To znamená, že všetky údaje, ktoré vyplníte do rezervačného formuláru sú šifrované a teda nečitateľné pre ostatných.

V rámci webu používame cookies. Tieto súbory sa nachádzajú vo Vašom prehliadači a pomáhajú Vám aj nám.

V rámci našej politiky ochrany súkromia sú Vaše osobné údaje v bezpečí. Dôležité je aj nariadenie EU ohľadne ochrany osobných údajov známe aj pod skratkou GDPR.

Každá lekáreň má zo zákona vypracovaný vlastný bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov.