Kategórie
FAQ pacient

Čo je to pseudonymizácia?

Pseudonymizácia je proces, pri ktorom sa nenávratne zmažu Vaše osobné údaje.

Nevymaže sa však všetko. V systéme ostáva samotná rezervácia a všetky úkony s ňou spojené. Teda informácie o rýchlosti vybavenia, Vaša komunikácia s lekárňou a spôsob ukončenia.

Na základe týchto údajov nie je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu, ktorá rezerváciu založila. A to je dobré.