Kategórie
FAQ pacient

Je potrebné rezerváciu ukončiť?

Je. A je veľmi dôležité aby bola každá rezervácia ukončená čím skôr, najlepšie hneď po prebratí liekov.

Rezervácia sa dá ukončiť dvoma spôsobmi.

  1. Potvrdením vyzdvihnutia liekov v lekárni
  2. Vystornovanie rezervácie. Je vhodné uviesť dôvod storna rezervácie. Aby v lekárni vedeli a nemuseli hádať..

Po ukončení rezervácie nastáva pseudonymizácia osobných údajov.

V prípade, že zabudnete ukončiť rezerváciu tak nevadí. Rezervácie sa automaticky ukončujú na maximálne 32 deň.