Lekárne zapojené do Fast Recept

Počet lekární: 12

Počet rezervácií v mesiaci September: 8

Úplný zoznam lekární nájdete v aplikácií Fast recept.