Lekárne zapojené do Fast Recept

Počet lekární: 12

Počet rezervácií v mesiaci June: 5

Úplný zoznam lekární nájdete v aplikácií Fast recept.