Pomoc cez internet – HOTLINE b1

Na zvýšenie kvality nami poskytovaných služieb používame software TEAMVIEWER, ktorý je určený na vzdialenú pomoc cez internet.

Kliknutím na obrázok stiahnete program na vzdialenú pomoc

Kliknutím na obrázok si stiahnite a spustite program, ktorý mi umožní sa ku Vám bezpečne pripojiť.

V prípade že potrebujete ukončiť teamviewer kliknite vpravo dole na vašom počítači na ikonu bežiaceho programu teamviewer a zvoľte Ukončiť Teamviewer.