Kategórie
Dokumentacia

Všeobecné podmienky používania – VPP

Všeobecné podmienky používania vymedzujú základne vzťahy medzi pacientom, lekárňou a prevádzkovateľom služby fastrecept ako sprostredkovateľom osobných údajov