Kategórie
FAQ lekaren FAQ pacient

Môžem rezerváciu stornovať?

Áno, rezervácia môže byť vystornovaná pacientom aj lekárňou pred jej pripravovaním. Následne môže byť rezervácia vystornovaná iba zo strany lekárne. Keď pacient musí rezerváciu vystornovať dodatočne, požiada lekáreň aby ju vystornovali cez správu. V prípade, že má pacient predpísaný eRecept, tak lekáreň predpísané lieky zarezervuje v systéme eHealth a tieto už nie sú dostupné v […]

Kategórie
FAQ pacient

Čo je to pseudonymizácia?

Pseudonymizácia je proces, pri ktorom sa nenávratne zmažu Vaše osobné údaje. Nevymaže sa však všetko. V systéme ostáva samotná rezervácia a všetky úkony s ňou spojené. Teda informácie o rýchlosti vybavenia, Vaša komunikácia s lekárňou a spôsob ukončenia. Na základe týchto údajov nie je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu, ktorá rezerváciu založila. A to je […]

Kategórie
FAQ pacient

Je potrebné rezerváciu ukončiť?

Je. A je veľmi dôležité aby bola každá rezervácia ukončená čím skôr, najlepšie hneď po prebratí liekov. Rezervácia sa dá ukončiť dvoma spôsobmi. Potvrdením vyzdvihnutia liekov v lekárni Vystornovanie rezervácie. Je vhodné uviesť dôvod storna rezervácie. Aby v lekárni vedeli a nemuseli hádať.. Po ukončení rezervácie nastáva pseudonymizácia osobných údajov. V prípade, že zabudnete ukončiť […]

Kategórie
FAQ pacient

Je Fast Recept bezpečný?

Áno. Na zabezpečenie sme mysleli od samého začiatku. Možno sme to trochu prehnali. Ale v tomto prípade je viacej lepšie… Komunikácia medzi pacientom a lekárňou je šifrovaná a nikto z vonku nevidí Vaše data. Osobné údaje sú kryptograficky šifrované a čitateľné iba v konkrétnej lekárni. Po ukončení rezervácie sa osobné údaje nenávratne skartujú.

Kategórie
Dokumentacia

Všeobecné podmienky používania – VPP

Všeobecné podmienky používania vymedzujú základne vzťahy medzi pacientom, lekárňou a prevádzkovateľom služby fastrecept ako sprostredkovateľom osobných údajov