Kategórie
FAQ pacient

Je potrebné rezerváciu ukončiť?

Je. A je veľmi dôležité aby bola každá rezervácia ukončená čím skôr, najlepšie hneď po prebratí liekov. Rezervácia sa dá ukončiť dvoma spôsobmi. Potvrdením vyzdvihnutia liekov v lekárni Vystornovanie rezervácie. Je vhodné uviesť dôvod storna rezervácie. Aby v lekárni vedeli a nemuseli hádať.. Po ukončení rezervácie nastáva pseudonymizácia osobných údajov. V prípade, že zabudnete ukončiť […]