Kategórie
FAQ lekaren FAQ pacient

Môžem rezerváciu stornovať?

Áno, rezervácia môže byť vystornovaná pacientom aj lekárňou pred jej pripravovaním. Následne môže byť rezervácia vystornovaná iba zo strany lekárne. Keď pacient musí rezerváciu vystornovať dodatočne, požiada lekáreň aby ju vystornovali cez správu. V prípade, že má pacient predpísaný eRecept, tak lekáreň predpísané lieky zarezervuje v systéme eHealth a tieto už nie sú dostupné v […]

Kategórie
FAQ pacient

Je potrebné rezerváciu ukončiť?

Je. A je veľmi dôležité aby bola každá rezervácia ukončená čím skôr, najlepšie hneď po prebratí liekov. Rezervácia sa dá ukončiť dvoma spôsobmi. Potvrdením vyzdvihnutia liekov v lekárni Vystornovanie rezervácie. Je vhodné uviesť dôvod storna rezervácie. Aby v lekárni vedeli a nemuseli hádať.. Po ukončení rezervácie nastáva pseudonymizácia osobných údajov. V prípade, že zabudnete ukončiť […]