Kategórie
FAQ pacient

Čo je to pseudonymizácia?

Pseudonymizácia je proces, pri ktorom sa nenávratne zmažu Vaše osobné údaje. Nevymaže sa však všetko. V systéme ostáva samotná rezervácia a všetky úkony s ňou spojené. Teda informácie o rýchlosti vybavenia, Vaša komunikácia s lekárňou a spôsob ukončenia. Na základe týchto údajov nie je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu, ktorá rezerváciu založila. A to je […]

Kategórie
FAQ pacient

Je potrebné rezerváciu ukončiť?

Je. A je veľmi dôležité aby bola každá rezervácia ukončená čím skôr, najlepšie hneď po prebratí liekov. Rezervácia sa dá ukončiť dvoma spôsobmi. Potvrdením vyzdvihnutia liekov v lekárni Vystornovanie rezervácie. Je vhodné uviesť dôvod storna rezervácie. Aby v lekárni vedeli a nemuseli hádať.. Po ukončení rezervácie nastáva pseudonymizácia osobných údajov. V prípade, že zabudnete ukončiť […]

Kategórie
FAQ pacient

Je Fast Recept bezpečný?

Áno. Na zabezpečenie sme mysleli od samého začiatku. Možno sme to trochu prehnali. Ale v tomto prípade je viacej lepšie… Komunikácia medzi pacientom a lekárňou je šifrovaná a nikto z vonku nevidí Vaše data. Osobné údaje sú kryptograficky šifrované a čitateľné iba v konkrétnej lekárni. Po ukončení rezervácie sa osobné údaje nenávratne skartujú.